Jobportal | Avoimet työpaikat

Questions a recruiter should ask when interviewing candidates

Employer interviewing candidate, sitting in conference room, employer holding application in hand

Kysymyksiä, joita rekrytoijan tulisi esittää hakijoita haastatellessaan

Everyone knows that it's a good idea to prepare for a job interview in order to get the job. But smart employers know they need to prepare if they want to hire the best candidate. By asking the right questions, applicants can provide the information recruiter needs to make a decision.

A question that everyone asks, but only some interviewees really understand.


Q: Tell us about yourself?

Broad enough to allow the applicant to respond in the way he or she wants ➔ Help the applicant to relax. Usually ends with information on qualifications, experience, skills, achievements, and future plans. Presenting these in chronological order as a story will give you, as an interviewer, a better understanding of the applicant. You will also gain an understanding of how prepared the candidate is. Some will give more generic answers, while others will focus on the exact position sought in their answer. The answer will reveal motivation, career goals and why the job would be the next step for the applicant.

All companies want to hire the best candidate as soon as possible. But it's good to remember that your candidates (and you) are all human. When you want to provide a strong and positive candidate experience and hire great talent, remember to make the interview an interesting conversation, not an interrogation. When you start with a broad opening question, do just that, as it often acts as a social tension breaker, and because the interviewees are also prepared for this question, it also provides important information for the interviewer.


When you want to know what candidates understand about the job

Q: What are your 3 strongest strengths in the role?

Vastaus osoittaa, että haastateltava ymmärtää työssä vaadittavat taidot. Kysymys antaa haastateltavalla mahdollisuuden kertoa miksi hän nauttii avoinna olevan työpaikaan liittyvästä työstä. Se osoittaa myös hakijan ymmärtävän tehtävän, sekä antaa sinulle myös korvaamatonta tietoa siitä, mitä hakija voi tuoda työhön. Tarpeitasi ymmärtävät ehdokkaat ovat päteviä, liiketoimintaorientoituneita ja halukkaita auttamaan yritystä. Kun käytetään tätä kysymystä, etsitään ehdokkaita, joissa yhdistyvät työn kannalta merkitykselliset ammatilliset taidot sekä pehmeät taidot (soft skills). On hyvä yrittää keskittyä löytämään monipuolinen yhdistelmä taitoja.

Q: If you were hired, what would you focus on in the first six months?
A great question that focuses on action. It puts the applicant in a hypothetical scenario and the interviewer gets an idea of how they work. It can also assess the candidate's perception of the role and the organization.


Determining competence for the job

Q: What is your greatest achievement?

Kysymys antaa haastateltavalle mahdollisuuden valita vapaasti saavutuksensa, josta puhua. Tyypillisesti etsitään merkityksellisiä ja tärkeitä saavutuksia, joista löytyy tehtävän edellyttämät avaintaidot. Voidaan myös arvioida miten haastateltava ymmärtää työnantajan tarpeita.
Employers are looking for qualified employees with the skills to deliver the required results. It is useful to phrase the question in such a way that it focuses on achievements that are relevant to the job vacancy. This will also allow candidates to provide relevant details.

Q: Tell me about a time when you were *a key skill or behavior*?

Ask specific questions. Task-related competency or behavior questions are a great source of information. For example, if you are hiring a software engineer, you may need strong Java skills. Or if you're looking for someone for a technical role in the gas industry, you'll probably need someone with a safety orientation.

Pay attention to those whose answers demonstrate in-depth expertise in the skill you're looking for. Also keep an eye out for candidates who go into detail about their thought process, actions, and results. Candidates who have applied the skills and behaviors required for the job in similar situations and roles may be the best match for the role.


To identify motivation, two different approaches can be used

Skills are not all that is required to produce results and do a good job. Assessing motivation is essential. Motivation can be approached with a direct or indirect question.

Q: why are you interested in this opportunity? (direct)The candidate can tell you all about what interests him/her about the vacancy, the team, and the business. This is to distinguish those who apply for every job from those who have done the screening themselves and have chosen your job instead of others.

Tätä kysymystä esitettäessä keskitytään hakijoihin, jotka antavat monipuolisia vastauksia. Tässä mielessä haastateltavien, jotka selittävät, miten tehtävä vastaa heidän vahvuuksiaan ja kiinnostuksen kohteitaan, pitäisi olla vahvasti mielessä. Myös ehdokkaat, jotka keskittyvät laajemmin myös liiketoimintaasi. Hyvä esimerkki tästä on hakija, joka ajattelee ja toimii sopusoinnussa arvojesi ja toimintatapojesi kanssa.

Q: What is your future career plan? (indirect)
Älä yritä löytää henkilöä, joka osaa ennustaa tulevaisuutta. Ihanteellisen hakijan lyhyen aikavälin tavoitteet sopivat yhteen työpaikan laajuuden kanssa. Pidä silmällä myös monitasoista sitoutumista. He, jotka osoittavat pitkänaikaista sitoutumista työhön ja toimialaan yhdistettynä kasvuhaluun, saattavat olla paras vaihtoehto ja pitkän aikavälin sijoitus.


How to find out how candidates would adapt to the workplace

Savvy recruiters know that cultural fit is the secret ingredient that makes a good employee great. The reason? Even the most skilled employee would struggle in the wrong environment.

Q: How would you describe your ideal work environment?

There is no right or wrong answer to this question. However, there are essential and non-essential answers. If you find a candidate whose ideal work environment is close to the way your organization operates, it will maximize your chances of a successful hire.
Jos yrityksessäsi on laaja rakenne ja se keskittyy yhteistyöhön, kannattaa keskittyä hakijoihin, jotka tuntevat olonsa mukavaksi päästessään vaikuttamaan muihin ilman suoraa auktoriteettia, työskennellä sosiaalisesti ja toimia monitulkintaisesti. Jos taas yrityksesi on hierarkkinen ja ylhäältä alaspäin suuntautuva, parhaat hakijasi saattavat nauttia strukturoidusta ympäristöstä, selkeästi määritellyistä vastuualueista ja auktoriteetin käsitteestä.

Q: What is your management style?

Henkilöstöjohtajat voivat parantaa tai rikkoa työpaikan kulttuuria. Vastuu organisaatiosta ei ole helppo tehtävä, minkä vuoksi kyvykkäiden ja sopivien johtajien löytämisen pitäisi olla keskeinen tavoite haastattelussa. Potentiaalisia henkilöstöjohtajia arvioitaessa kannattaa arvioida sekä heidän johtamistaitojaan että tyyliään.
It is good to keep in mind the work culture. For example, if the company culture is informal, direct, and flexible, look for someone whose response reflects these qualities. Candidates who have already had the opportunity to practice leadership in a similar culture may be the safest bet.

Haluatko tavoittaa enemmän työntekijöitä? Tutustu markkinoiden ehkä halvimpaan rekrytointikampanjaan ja varmista työpaikan näkyvyys somessa!


Read more about Sometähti campaign